Evropska komisija je danes predlagala proračun EU za leto 2020 v višini 168,3 milijarde evrov, ki je osredotočen na povečanje konkurenčnosti evropskega gospodarstva ter na solidarnost in varnost v EU in zunaj nje.

Več kot 83 milijard evrov v bo spodbudilo gospodarsko rast, evropske regije in podprlomlade. Od tega je 13,2 milijarde evrovnamenjenih programu Obzorje 2020, 2,8 milijarde evrov pa programu Erasmus+. 117 milijonov evrov je namenjenih zaposlovanju mladih v regijah z visoko brezposelnostjo, 1,2 milijarde evrov pa satelitskemu navigacijskemu sistemu Galileo. EU namenja 255 milijonov evrov evropskemu programu za razvoj obrambne industrije.

V zvezi s solidarnostjo in varnostjo EU namenja 420,6 milijona evrov za učinkovito upravljanje meja ter vzpostavljanje stalne enote 10.000 mejnih policistov. 156,2 milijona evrov je namenjenih novemu programu rescEU za boljši odziv na naravne nesreče, 560 milijonov evrovpa ljudem v Siriji, ki potrebujejo pomoč, ter beguncem in njihovim gostiteljskim skupnostimv regijah.

Proračun EU vsebuje dva zneska, in sicer za obveznosti in plačila. Predlagani proračun za leto 2020 znaša 168,3 milijarde evrov v obveznostih(+1,3 % v primerjavi z letom 2019) in 153,7 milijarde evrov v plačilih (+3,5 % v primerjavi z letom 2019). Danes predlagani proračun je sedmi in zadnji v okviru sedanjega dolgoročnega proračuna EU za obdobje 2014–2020.

Dodaj odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.