Podnebne spremembe so med največjimi izzivi, s katerimi se trenutno spopada svet, Evropska Unija in tudi Slovenija. Cilj znižanja izpustov toplogrednih plinov za 20 % do leta 2020 je postal zakonska zahteva Evropske Unije, soočeni pa smo tudi z zahtevami po povečanju snovne učinkovitosti ter s potrebo po preobrazbi v nizkoogljično družbo.

O teh in mnogih drugih izzivih za izvajanje podnebno-energetskih zavez so potekale razprave na petih podnebnih posvetih, ki so po Sloveniji potekali od maja 2010 v okviru projekta »Slovenija znižuje CO2«. Posveti so ena izmed akcij v okviru partnerstva med Evropsko komisijo in Vlado RS pri komuniciranju evropskih vsebin.
Zaključni posvet na temo prehoda v nizkoogljično družbo bo potekal 10. januarja 2010 med 9. in 13. uro na Gospodarski zbornici Slovenije na Dimičevi 13 v Ljubljani.

Foto: TreeHugger
Vir: Evropska komisija

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.