V Evropski komisiji so danes sprejeli akcijski načrt, ki bo uredil področje vstopa mladoletnikov v države EU. Gre za mladoletnike, ki v države članice vstopajo brez spremstva odraslih in sicer v migracijskem procesu – torej za tiste mlade, ki svoje rojstne države zapustijo bodisi zaradi vojn, revščine, naravnih nesreč, diskriminacij, preganjanja bodisi česa drugega.

Tako si bodo po tem načrtu države članice morale prizadevati, da bodo izsledile države mladoletnikov brez spremstva in nato pozorno spremljati njihovo ponovno vključevanje v domače okolje. V kolikor pa bo za otroka najbolje, da se ne vrne, bo potrebno poiskati nadomestne rešitve – na primer dodelitev statusa mednarodne zaščite ali preselitev.

Kot kažejo podatki Eurostata, je v letu 2009 vložilo prošnjo za azil 10.960 mladoletnikov brez spremstva v 22 državah članicah. Ta številka hkrati predstavlja 13-odstotno povečanje glede na leto 2008.

Ob tem je Cecilia Malmström, evropska komisarka za notranje zadeve, dejala, da mora osnova za kakršnokoli ukrepanje v tej zvezi vedno biti načelo največje koristi za otroka. Ta načrt je tako namenjen vzpostavitvi skupnega in usklajenega pristopa k reševanju problema migracij mladoletnikov, ki potekajo brez spremstva. Članice pa se morajo ob tem zavezati k zagotavljanju visokih standardov sprejema, zaščite ter vključevanja teh mladostnikov.

Ta akcijski načrt naj bi tako služil tudi temu, da se prepreči razna trgovanja z ljudmi ter da se prepreči, da bi ti mladi prišli v roke kriminalnih združb in bili tako izpostavljeni kakršnimkoli oblikam nasilja in izkoriščanja.

Dodaj odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.