V sredo, 28. aprila, se začenja Evropska kampanja varnosti in zdravja pri delu 2010 – 2011, katere cilj je ozavestiti o pomembnosti vzdrževanja, ter prav tako o tveganjih, ki jih prinaša nepravilno izvedeno vzdrževanje.

Evropski statistični urad, Eurostat, sporoča, da je kar 15 – 20 % vseh delovnih nezgod v EU povezanih z vzdrževanjem. Prav tako ti podatki kažejo, da so vzdrževalci kar 2- do 3krat bolj izpostavljeni tveganju kot preostali delavci. Kot pa kažejo podatki Inštituta za varovanje zdravja RS, je bilo v Sloveniji v letu 2008 pri vzdrževalnih delih prijavljenih 14,8 % vseh poškodb pri delu.

Podatki tudi kažejo, da se v Sloveniji pri vzdrževalnih postopkih nesreče najpogosteje zgodijo v proizvodnih dejavnostih, gradbeništvu in servisnih dejavnostih.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter Inšpektorat RS za delo bosta tako v tem okviru v naslednjih dveh letih organizirala vrsto brezplačnih seminarjev o varnosti pri vzdrževanju, prav tako pa bo izvedeno tudi nacionalno tekmovanje za priznanja “Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2010”. Ta priznanja bodo prijela podjetja, ki bodo najbolj inovativna in izjemna pri zagotavljanju varnosti pri vzdrževalnih delih.

Dodaj odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.