Evropska unija bo 50 vrhunskim znanstvenikom namenila dodatnih 7,5 milijona evrov, da bodo svoje znanstvene dosežke lažje prenesli na trg. Vsak prejemnik bo od Evropskega raziskovalnega sveta prejel do 150.000 evrov podpore za testiranje tržnega ali družbenega potenciala raziskav s preučitvijo poslovnih priložnosti, pripravo patentne prijave ali preverbo praktične uporabnosti znanstvenega koncepta. Raziskave zajemajo številna področja, od razlage delovanja algoritmov družbenih medijev in oblikovanja testov z organoidi za pozne stopnje raka do razvoja nizkocenovnih zelenih baterij. Podpora, ki se podeljuje trikrat na leto, se financira iz programa EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020. Evropska komisija je za naslednje proračunsko obdobje EU 2021–2027 predlagala nov program za raziskave in inovacije Obzorje Evropa v vrednosti 100 milijard evrov.

Evropski raziskovalni svet že dobro desetletje financira odlične pionirske raziskave. Vsako leto izbere in financira najboljše in najbolj ustvarjalne raziskovalce vseh starosti in narodnosti, da lahko v Evropi izvajajo svoje projekte. Podporo zagotavlja v štirih kategorijah, in sicer za začetek samostojne poti, utrditev položaja, priznane raziskovalce ter sinergije. ERC je do zdaj financiral približno 8.000 vrhunskih raziskovalcev na različnih stopnjah njihove karierne poti ter več kot 50.000 postdoktorskih in doktorskih študentov in drugega osebja. ERC si prizadeva pritegniti najboljše raziskovalce iz drugih delov sveta v Evropo.

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.