Evropska komisija je objavila poročilo o vplivu digitalizacije na svet dela v EU, ki vsebuje analizo učinka tehnologije na trg dela in na potrebe po prilagajanju politik izobraževanja za izboljšanje digitalnega znanja.

 

EU se na izziv digitalizacije odziva z vse večjim poudarkom na izobraževanju in socialni razsežnosti, ki je med drugim izražena v evropskem stebru socialnih pravic, razglašenim leta 2017. Komisija je leta 2018 uvedla akcijski načrt za digitalno izobraževanje, ki je ključni del evropskega izobraževalnega prostora. EU izvaja tudi konkretne pobude za prilagajanje ljudi na digitalizacijo, med katerimi so program za nova znanja in spretnosti za Evropo, pravila EU o preglednih in predvidljivih delovnih pogojih ter priporočilo Sveta o dostopu do socialne zaščite. Komisija pa je v odgovor na vse večje izzive digitalizacije v sklopu dolgoročnega proračuna EU za obdobje 2021–2027 predlagala tudi program za digitalno Evropo v vrednosti 9,2 milijarde evrov. Danes objavljeno poročilo je pripravilo Skupno raziskovalno središče, ki je znanstveni in raziskovalni center odličnosti Komisije.

 

Celotno sporočilo: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/mex_19_5832

Dodatne informacije: https://ec.europa.eu/jrc/en/news/how-technological-revolution-changing-world-work-and-skills-eu

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.