Vlada je danes potrdila aneks številka ena k splošnemu dogovoru, s katerim je na novo določena zgornja meja, po kateri bodo lahko družinski zdravniki odklanjali nove bolnike. Ta je z aneksom določena pri 1895 glavarinskih količnikih. Kot je poudaril minister za zdravje Aleš Šabeder, to ne pomeni, da bodo zdravniki izpisovali že opredeljene bolnike.

Partnerji, ki so sodelovali pri pripravi aneksa, so se po Šabedrovih besedah namreč zavezali, da nobena zavarovana oseba ne sme ostati brez izbranega osebnega zdravnika. Del populacije, ki se seli ali prehaja od pediatrov k družinskim zdravnikom, bo torej začasno opredeljen pri zdravnikih z najmanjšo obremenitvijo, dokler v sistem ne bodo prišli novi timi.

Kot je pojasnil Šabeder, so nove bolnike najprej dolžni vpisovati tisti timi, ki ne dosegajo za letos določene meje 1895 glavarinskih količnikov oziroma 1383 opredeljenih bolnikov, oziroma timi z najmanjšim številom glavarinskih količnikov ali opredeljenih bolnikov v območni enoti.

Timi v območnih enotah, kjer vsi presegajo dogovorjeni normativ za letošnje leto, ne dosegajo pa državnega povprečja 2436 glavarinskih količnikov ali 1778 opredeljenih zavarovanih oseb, pa bodo nove zavarovane osebe opredeljevali začasno do državnega povprečja.

Pred izbiro zdravniki mora bili bolnik seznanjen z začasnostjo izbire in prehodom na nov tim, ko bo nov zdravnik vstopil v javno mrežo primarnega zdravstvenega varstva.

Sezname timov, ki v določeni območni enoti ne dosegajo 1895 glavarinskih količnikov, bo zagotovila Zdravstvena zavarovalnica Slovenije (ZZZS).

“To je prvi korak k reševanju problematike na področju družinskih zdravnikov in prvi korak na dolgi in težki poti nujno potrebnih sprememb v slovenskem zdravstvenem sistemu,” je prepričan Šabeder, ki računa, da bo z določitvijo novega normativa vsaj nekoliko pomiril preobremenjene družinske zdravnike.

Splošni dogovor za letošnje leto je mejo obremenitve namreč postavil pri povprečju posamezne izpostave ZZZS, kar je na bolj obremenjenih območjih še dvignilo prag obremenitve.

To je bila kaplja čez rob za družinske zdravnike, ki so med drugim zahtevali, da se za letošnje leto kot zgornja obremenitev določi 1895 glavarinskih količnikov, kot jo tudi določa podpisani sporazum o začasni prekinitvi stavke med vlado in zdravniškim sindikatom Fides.

Zaradi preobremenjenosti so družinski zdravniki ponekod že napovedali oz. podali odpovedi. Konec meseca se odpovedni rok izteče 24 kranjskim zdravnikom, do takrat pa ministrstvu dajejo čas tudi celjski, ki so na podlagi ministrove obljube o sprejemu aneksa zamrznili svoje napovedane odpovedi. Te so z junijem napovedali tudi mariborski in ptujski zdravniki.

“Verjamem, da smo s sprejetjem aneksa pokazali voljo in pripravljenost k odpravljanju težav v primarnem zdravstvu in verjamem, da bo posledica tudi umik teh odpovedi,” je dejal minister, ki se zaveda, da današnja poteza ne bo takoj rešila težav z obremenjenost. Bo pa zagotovila, da bo obremenitev novih timov v naslednjih letih manjša, kot je do zdaj. Ob tem je Šabeder še spomnil, da so sredstva za nove družinske in pediatrične time za letos že zagotovljena, niso pa bila še porabljena zaradi pomanjkanja kadra.

Danes sprejeti aneks sicer ne posega v obstoječe računske modele in način plačevanja zdravstvenih storitev ter zato nima finančnih posledic. Te bodo nastale z drugim aneksom, priprava katerega je naslednji korak pri reševanju težav v primarnem zdravstvu. Minister napoveduje, da bi lahko bil sprejet konec julija.

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.