Foto: openphoto.net
Foto: openphoto.net
Slovenija je v preteklosti podpisala Okvirno konvencijo Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC), s čimer se je med drugim zavezala, da bo redno spremljala in poročala o emisijah toplogrednih plinov. S podpisom Kjotskega protokola pa se je Slovenija še zavezala, da bo zmanjšala svoje emisije glede na izhodiščno leto (to je leto 2007) za 8%.

V letu 2008 so bile emisije toplogrednih plinov 4,6% višje kot v izhodiščnem letu. Velik delež emisij toplogrednih plinov pade na CO2, ki je v letu 2008 sodegel kar 84,1% delež v celotni vrednosti emisij. Sledil je metan, ki je dosegel delež 9,7% in je posledica odpadkov ter kmetijstva. V primerjavi z izhodiščnim letom se je močno spremenila razdelitev emisij glede na različne sektorje. Močno so se povečale emisije, ki so posledica prometa. Le-te so se namreč večje za 202%, kar je posledica gospodarske rasti Slovenije ter tudi drugih držav (domači in tranzitni promet). Za 9% so se glede na izhodiščno leto povečale še emisije iz odpadkov, vse ostale emisije pa so dosegle nižjo vrednost.

Dodaj odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.