Konec tedna se je na Gradu Dobovo odvila slovesnost ob delnem dokončanju projekta »Varovanje vodnega vira Mrzlek«. Gre za projekt, ki bo prebivalcem Trnovsko-Banjške planote, Goriških Brd in Vipavske doline omogočil celovito oskrbo s pitno vodo. Izvedba projekta je sofinancirana s strani Evropske unije, natančneje iz Kohezijskega sklada, iz katerega je občina Brda dobila dobrih 18 milijonov evrov, pri čemer je preostalih 19 milijonov financiranih s strani državnega in občinskih proračunov.

Slovesnosti se je udeležil tudi minister dr. Gjerkeš, ki je v svojem nagovoru poudaril, da je kakovostna voda pravica vsakega državljana Republike Slovenije ter izrazil veselje nad potekom izvedbe projekta. Dodal je še, da takšni projekti tudi potrjujejo, da znajo občine dobro izkoriščati evropska kohezijska sredstva.

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.