Danes je v Divači potekal informativni dogodek, v okviru katerega je Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko predstavila izvajanje Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 ter projekte, ki si bili sofinancirani iz tega programa.

Kot pomemben je bil omenjen projekt »Vlaganje v turistično infrastrukturo Parka Škocjanske jame«, za katerega je EU prispevala 85 % od 2,5 milijona evrov, kolikor je bil projekt vreden. Ta projekt predstavlja enega izmed 1653 projektov, ki so bili v Sloveniji sofinancirani s sredstvi iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Minister Gjerkeš je ob tem povedal, da je svetovna gospodarska in finančna kriza spremenila razmere, zaradi katerih je potrebno spreminjati tudi operativne programe. Potrebno je namreč več vlagati v projekte, ki neposredno prispevajo k inovativnosti, krepitvi družbe znanja in kot takšni ustvarjajo nova delovna mesta.

Foto: Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.