V Skupini Laško bodo s prvim oktobrom uvedli novo sistemizacijo, ki bo poenotila pogoje zaposlenih in delovna mesta v Pivovarni Laško, Pivovarni Union in Radenski. Z novim sistemom nagrajevanja, ki vsebuje variabilni del plače, bo Skupina uvedla tržno naravnan sistem nagrajevanja, ki je integralni del sistema razvoja kadrov in hkrati optimizacije procesov. Pri projektu so sodelovali vsi odgovorni za procese v skupini.
V projekt nove sistemizacije je bilo vloženega veliko truda s strani zaposlenih znotraj družb, transparentnost pa so zagotavljali tudi zunanji strokovnjaki s tega področja. Proučevanje obstoječih sistemov v vseh družbah se je pričelo že v prejšnjem letu, ko so poenotili delovna mesta in pripravili njihove opise. Sledilo je umeščanje zaposlenih iz starih delovnih mest na nova, kar so naredili direktorji ob posvetovanju z vodji. Uprava je nato delovna mesta razporedila v plačilne razrede. Pogajanja za novo podjetniško kolektivno pogodbo med predstavniki zaposlenih in delodajalca so trajala tri mesece, v juliju pa so s sindikati parafirali novo Podjetniško kolektivno pogodbo, ki daje vsem zaposlenim v Skupini Laško enake pravice in dolžnosti.
S prvim oktobrom bodo tako v veljavo stopile nove pogodbe o zaposlitvi, v katerih bo zapisano novo delovno mesto ter nova osnovna plača. Osnovna plača se v prehodnem obdobju 6 mesecev po uvedbi nove sistematizacije ne bo spremenila, po novi pogodbi pa bo sestavljena iz ocene delovnega mesta in številom napredovanj, ki so potrebna za dosego najmanj 90 % sedanje osnovne plače zaposlenega. Vsi zaposleni bodo še naprej prejemali dodatke, ki izhajajo iz kolektivne pogodbe. V roku 6 mesecev bodo v skupini uvedli sistem letnih razgovorov, izobrazili vodje za njihovo izvajanje in v aprilu 2013 začeli z ocenjevanjem delovne uspešnosti zaposlenih, kar bo osnova za njihov variabilni del plače ter nadaljnji razvoj vsakega zaposlenega v skupini.

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.