V Skupini Laško bodo s prvim oktobrom uvedli novo sistemizacijo, ki bo poenotila pogoje zaposlenih in delovna mesta v Pivovarni Laško, Pivovarni Union in Radenski. Ob tem so danes z reprezentativnimi sindikati, ki zastopajo interese zaposlenih v družbah skupine, podpisali novo Podjetniško kolektivno pogodbo. Z novim sistemom nagrajevanja, ki vsebuje variabilni del plače, bo Skupina uvedla tržno naravnan sistem nagrajevanja, ki je integralni del sistema razvoja kadrov in hkrati optimizacije procesov.
Nov sistem nagrajevanja omogoča izplačilo rednega in variabilnega dela plače. Slednji je lahko izplačan v denarju ali delnicah družbe. Uprava Pivovarne Laško se je zato odločila, da bo del plač članov uprave namenila za nakup delnic Pivovarne Laško, ki na borzi kotirajo pod oznako PILR. S to potezo želi uprava vsem deležnikom jasno pokazati svoje zaupanje v poslovanje družbe ter še dodatno poudariti razvojne potenciale, ki jih imajo družbe Skupine Laško v primeru finančne stabilizacije skupine.

Dodaj odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.