Evropska komisija je predstavila novo vizijo prihodnosti poklicnega izobraževanja ter usposabljanja. Podatki kažejo, da se za poklicno izobraževanje in usposabljanje odloči v povprečju 50% vseh učencev ob koncu sekundarnega izobraževanja. V prihodnje pa je potrebno poskrbeti, da bo sektor postal še privlačnejši ter bolj kakovosten.

Z novo vizijo bodo lahko mladi pridobili prava znanja za primerna delovna mesta, odrasli pa se bodo lahko izpopolnjevali skozi celotno poklicno življenje. S pomočjo vizije želi Komisija spodbuditi čim več posameznikov, da se odločijo za poklicno izobraževanje ter si tako povečajo zaposlitvene možnosti. Evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost ter mlade Androulla Vassiliou je povedala, da želi Komisija spremeniti podobo poklicnega izobraževanja in usposabljanja v Evropi, da bo bolj ustrezalo trenutnemu stanju na trgu.

Tako je Komisija v novi viziji zapisala cilje, med katerimi je tudi na primer zagovljanje dostopnosti usposabljanja ter kvalifikacij, ki je odprta v vseh življenjskih obdobjih. Pomemben cilj predstavlja tudi spodbujanje mobilnosti za lažjo pridobitev izkušenj v tujini ali v drugem gospodarskem sektorju. V zapisanih ciljih se je Komisija med drugim osredotočila tudi na zagotavljanje kakovosti izobraževanja ter spodbujanje kreativnega in inovativnega razmišljanja med učenci in študenti.

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.