Pred nekaj dnevi so ustanovitelji Društva malih delničarjev Pivovarne Laško tudi uradno vložili potrebne dokumente za registracijo. Ustanovna skupščina društva je bila v maju. Član društva lahko postane vsak delničar družbe Pivovarna Laško, ustanovni člani društva pa so lastniki 108.810 delnic oziroma 1,2438 % vseh delnic delnic družbe. Med ustanovnimi člani so tudi zaposleni Pivovarne Laško.

Osnovni namen ustanovitve društva malih delničarjev je kakovostnejša in bolje organizirana skrb za interes malih delničarjev Pivovarne Laško, predvsem pa za dolgoročen in stabilen razvoj družbe. Po besedah predsednika društva gospoda Bojana Cizeja, so dogajanja zadnjih let povezana s Pivovarno Laško jasno nakazala potrebo po kakovostnejšem zastopanju interesov malih delničarjev družbe. Razliko med novoustanovljenim društvom in drugimi podobnimi organizacijami pa vidi predvsem v dejstvu, da društvo združuje le delničarje Pivovarne Laško, zato bodo lahko svoje aktivnosti bistveno bolje in podrobneje zastavili ter tako resnično skrbeli za interese delničarjev te družbe in njen dolgoročni razvoj.

Člani novoustanovljenega Društva malih delničarjev Pivovarne Laško so tudi pozvali upravo družbe naj jim na spoznavnem sestanku natančneje predstavi novo strategijo Skupine Pivovarna Laško in načrte glede sklica redne skupščine delničarjev Pivovarne Laško. Srečanje društva z upravo družbe bo organizirano predvidoma v naslednjih dneh.

Društvo malih delničarjev Pivovarne Laško bo vsem drugim delničarjem družbe poslalo prošnjo, da jih pooblastijo za zastopanje njihovih interesov na letošnji redni letni skupščini Pivovarne Laško.

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.