Evropska komisija je v skladu s svojo strategijo za umetno inteligenco iz aprila 2018 danes predstavila načrt za spodbujanje razvoja in uporabe umetne inteligence v Evropi. V načrtu predlaga skupne ukrepe za tesnejše in učinkovitejše sodelovanje med državami članicami EU, Norveško, Švico in Komisijo na štirih ključnih področjih: povečanje naložb, zagotavljanje večjega obsega podatkov, skrb za talente in okrepitev zaupanja.

Okrepljeno usklajevanje naložb naj bi do konca leta 2020 prineslo najmanj 20 milijard evrov javnih in zasebnih naložb v raziskave in inovacije na področju umetne inteligence, v naslednjem desetletju pa več kot 20 milijard evrov na leto. Skupni ukrepi vključujejo nacionalne strategije za umetno inteligenco, novo javno-zasebno partnerstvo na področju umetne inteligence v Evropi, nov razširitveni sklad za umetno inteligenco ter razvoj in povezovanje centrov za umetno inteligenco, ki bodo vodilni na svetu.

Tehnologije umetne inteligence zahtevajo obsežne, varne in zanesljive podatke. Komisija bo zato z evropskimi državami oblikovala skupne evropske podatkovne prostore za nemoteno čezmejno izmenjavo podatkov.

Za odpravo kadrovskega pomanjkanja pa bo v partnerstvu z državami spodbujalarazvoj talentov ter podpirala napredne študijske programe na področju umetne inteligence. Prav tako bo podpirala digitalne spretnosti, vseživljenjsko učenje in vključevanje umetne inteligence v izobraževalne programe drugih disciplin.

Namen načrta pa je tudi ustvariti zaupanje in razvijati tehnologijo, ki bo spoštovala temeljne pravice in etična načela. Do marca 2019 naj bi bile pripravljene etične smernice za razvoj in uporabo umetne inteligence, cilj pa je uveljaviti evropski etični pristop v svetovnem merilu.

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.