Večina ljudi v državah članicah EU, ki šeniso prevzele evra, meni, da je skupna valuta dobra za gospodarstvo. Tako je navedlo 56 % vprašanih v sedmih državah članicah, ki so se zavezale prevzemu evra (Bolgarija, Hrvaška, Češka, Madžarska, Poljska, Romunija inŠvedska), kar je eno odstotno točko več kot pred enim letom in štiri odstotne točke več kot leta 2016. Mnenje v podporo evru je najbolj izrazito na Madžarskem (70 %) in v Romuniji (62 %). Skoraj polovica vprašanih meni, da bi uvedba evra pozitivno vplivala na njihov državo (45 %) in na njih osebno (47 %). 77 % vprašanih v teh državah je že uporabilo evrske bankovce ali kovance. Rezultati raziskave Eurobarometer so na voljo na tej povezavi.

  1. Danes je začela veljati revidirana direktiva o pravicah delničarjev. Po novih pravilih bodo morali institucionalni vlagatelji voditi pregledno strategijo naložb in sodelovanja ter razkriti, kako ob tem upoštevajo družbene in okoljske učinke. Nove zahteve veljajo tudi za svetovalce za glasovanje, ki institucionalnim vlagateljem svetujejo, kako glasovati na generalnih skupščinah podjetij. Pravila prinašajo tudi več preglednosti glede politike prejemkov v družbah in dejanskih prejemkov direktorjev.
  2. Države članice EU so na Svetu za promet prejšnji teden v Luxembourgu potrdile splošni pristop glede predloga o elektronskih informacij o prevozu blaga. Dogovor bozmanjšal upravno breme za prometni sektor, saj bo omogočil boljši digitalni pretok informacij med prevozniki blaga in pristojnimi organi. Z digitalizacijo naj bi prihranili do 102 milijona delovnih ur, ki jih logistični sektor letno porabi za upravne postopke.

Ministri za promet držav EU so včeraj sprejeli tudi poročila o napredku glede dosjejev za racionalizacijo vseevropskih prometnih omrežij (TEN-T), uporabe najetih vozil za prevoz blaga, evrovinjet ter pravic potnikov v železniškem prometu. Razpravljali so tudi o vprašanjih zmogljivosti in zamud v letalskem prometu ter sprejeli predlog o poenostavitvi in posodobitvi pravil o usposabljanju in certificiranju pomorščakov.

  1. Svinec in kadmij se iz keramične namizne posode in pribora lahko preneseta v hrano.Zakonodaja o keramičnih materialih, namenjenih za stik z živili, zahteva varnost teh materialov in določa mejne vrednosti za ti kovini. Novi znanstveni dokazi kažejo, da bi bilo treba te mejne vrednosti revidirati za zagotovitev ustreznega varovanja zdravja. Evropska komisija zato v sklopu pobude za znižanje mejne vrednosti za svinec in kadmij ter morebitno določitev mejnih vrednosti za druge kovine zbira mnenja državljanov in deležnikovo pobudi, ki jih bo upoštevala pri oblikovanju predloga. Mnenje je mogoče oddati do 26. junija.
  2. Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer Eurofound bo v četrtek, 13. junija, med 15.00 in 16.30 organizirala spletni seminar o prožnem delu v digitalni dobi. Dogodek bo namenjen razpravi o zadnjih izsledkih o vse večjem deležu ljudi, ki delo opravljajo ob podpori informacijsko-komunikacijskih tehnologij, kot so mobilni delavci in delavci, ki niso vezani na določen kraj dela. Seminar je namenjen vsem delavcem v Evropi, ki so vključeni v takšno obliko dela ali se zanjo zanimajo, pa tudi socialnim partnerjem, institucijam EU, vladnim predstavnikov ter raziskovalcem in civilno družbo. Več informacij, vključno s prijavo, je na tej povezavi.

Dodaj odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.