Za naglo rastjo človeškega razvoja smo vsakodnevno priča novim in novim izumom, ki skušajo olajšati človekovo bivanje in ga narediti prijaznejšega. Vendar se dostikrat izkaže,…