V letu knjige 2010 Mini teater pripravlja program literarnih večerov z naslovom »Igralci berejo romane«, ki ga je v okviru Svetovne prestolnice knjige 2010 podprla…