Ob svetovnem dnevu umivanja rok, ki ga vsako leto obeležujemo 15. oktobra,  želimo opozoriti javnost in posamezne poklicne skupine na pomembnost umivanja rok. Umivanje rok je osnovni, enostaven, učinkovit in cenovno dostopen način preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni. Letošnji svetovni dan umivanja rok 2019 se pod geslom »Čiste roke za vse« osredotoča na neenakosti med posameznimi deli sveta, tako glede dostopa do vode in mila za učinkovito umivanje rok, kot tudi neenakost dostopa do programov promocije umivanja rok.

Tudi na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani (ZF UL) se pridružujemo obeležitvi letošnjega svetovnega dneva umivanja rok. Izhajajoč iz gesla »Čiste roke za vse« dodatno izpostavljamo pomen tega ukrepa v različnih okoljih in okoliščinah. Umivanje rok kot osnovni preventivni ukrep preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni v našem vsakdanjem življenju je še posebej pomemben v higiensko občutljivih delovnih procesih oziroma dejavnostih, kot so zdravstvo, živilska dejavnost, dejavnost vzgoje in izobraževanja ter dejavnost institucionalnega varstva (npr. domovi starejših občanov) in podobno. Na naši fakulteti (ZF UL) izobražujemo bodoče strokovnjake osmih različnih zdravstvenih smeri (Babištvo, Delovna terapija, Fizioterapija, Laboratorijska zobna protetika, Radiološka tehnologija, Ortotika in protetika, Sanitarno inženirstvo in Zdravstvena nega), za katere je higiena rok eno od temeljnih znanj, katerega morajo dnevno uporabljati pri svojem delu. Kot zdravstveni delavci pa smo tudi zavezani k širjenju znanja med strokovno in splošno populacijo.

Hkrati na tem mestu dodajamo, da je umivanje rok prvi in najpomembnejši v nizu elementov celostne higiene rok, kamor poleg umivanja uvrščamo tudi razkuževanje in nego rok, uporabo rokavic in princip nedotikanja. S pravilnim umivanjem z rok odstranimo umazanijo in zmanjšamo prisotnost zdravju škodljivih mikroorganizmov v vseh njihovih pojavnih oblikah. Pri tem je pomembnih več dejavnikov, ki se med seboj povezujejo in so soodvisni drug od drugega. Izpostaviti je potrebno predvsem izbiro ustreznega mila, njegov volumen, čas umivanja rok, izvedbo oziroma tehniko umivanja ter način sušenja rok.

Zlasti v zdravstvenih ustanovah se s tem področjem ukvarja bolnišnična higiena v smislu preprečevanja in obvladovanja okužb, povezanih z zdravstvom. Zadnja leta beležimo velik porast bakterijskih sevov, ki so neobčutljivi za antibiotike in so nevarni zlasti za hospitalizirane bolnike. Pred leti smo neobčutljive bakterijske seve večinoma srečevali v bolnišnicah, danes pa so vse bolj razširjeni tudi v drugih zdravstvenih ustanovah in v domačem okolju. Ravno roke zdravstvenih delavcev, bolnikov in njihovih svojcev so najpomembnejši vektor prenosa številnih mikroorganizmov, ki zdravim ljudem niso nevarni, so pa lahko usodni za bolnike. V zadnjih letih smo največjo pozornost pri osveščanju namenili zdravstvenim delavcem, danes pa ugotavljamo, da moramo izobraževati in osveščati tudi bolnike in njihove svojce.

Predvsem v bolnišničnem okolju je ukrep razkuževanja rok močno izpostavljen, pri čemer se neustrezno ukrep razkuževanja prenaša tudi v vsakdanjo rabo. Zato želimo posebej  opozoriti, da se stroka z izobraževanjem in osveščanjem že dalj časa trudi, da bi širšo javnost informirali in usposobili glede rabe razkužil. Uporaba razkužil naj bo omejena le na zdravstvene ustanove, v vsakdanjem življenju razkuževanje rok običajno ni potrebno. Žal se določeni mikroorganizmi tudi na razkužila zelo hitro prilagajajo in za njih razkužila niso več učinkovita. Pogosteje, kot bomo razkužila uporabljali, manj učinkovita bodo, zato tudi za razkužila velja podobno kot za antibiotike, da jih uporabljamo le takrat, ko so nujno potrebna.

Menimo, da je svetovni dan umivanja rok dobra priložnost, da ponovno opozorimo splošno, pa tudi strokovno javnost na ta osnovni higienski ukrep. Kot kažejo številne študije po vsem svetu tudi mi ugotavljamo, da znanje o umivanju rok v glavnem imamo, a žal umivanja ne prakticiramo vedno in povsod, kot bi le to bilo potrebno ali pa ga vsaj ne izvajamo dovolj učinkovito. Zato je več pozornosti potrebno nameniti predvsem ozaveščanju o pomenu doslednega izvajanja ustrezne higiene rok s poudarkom na umivanju.

Z dotikom rok začnemo naše življenje, nato pa roke skozi celotno življenje igrajo eno ključnih vlog pri vzpostavljanju medsebojnih stikov in so hkrati »orodje«, s katerim izvajamo številna opravila. Poskrbimo, da ostanejo čiste.

 

Uradna spletna stran svetovnega dne umivanja rok:

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.