Cigareti Danes (31. maj 2010) obeležujemo svetovni dan brez tobaka. V letošnjem letu je dan posvečen problematiki kajenja pri ženskah in vplivu trženja tobačnih izdelkov na ženske. Svetovna zdravstvena organizacija je ob tem opozorila na dejstvo, da kadi vedno več žensk, ki so izpostavljene novim trženjskim prijemom tobačne industrije.

V Sloveniji se delež kadilk v zadnjih letih ni bistveno spremenil. Glede na raziskave Eurobarometer, ki je bila opravljena v oktobru 2009, se Slovenija uvršča med države, kjer kadi manj ljudi, kot znaša povprečje Evropske Unije. V Sloveniji je bilo v času raziskave Eurobarometer namreč 26% kadilcev, medtem pa povprečje v Evropski Uniji znaša 29%. Podatki pristojnih inšpekcijskih služb kažejo, da se je v zadnjih letih prepoved kajenja v zaprtih javnih prostorih večinoma spoštovala, kar je vplivalo tudi na željo posameznikov, da prenehajo s kajenjem. Odstotek le-teh se namreč v zadnjih letih povečuje.

Podatki raziskave EHIS (Anketa o zdravju in zdravstvenem varstvu 2007), ki jo je opravil Inštitut za varovanje zdravja Slovenije, je pokazala, da je bilo v tistem času v Sloveniji približno 25% kadilncev, starejših od 15 let. Pri tem je kadilo 28% moških in skoraj 22% žensk. V zadnjih letih je mogoče opaziti trend padanja števila kadilcev med moškimi, pri ženskah pa ni zabeleženih večjih sprememb.

Dodaj odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.