V sredo je v Strasbourgu potekala konferenca o problematiki položaja Romov v Evropi. Na konferenci so se sestali visoki predstavniki Sveta Evrope, Evropske unije, Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, predstavniki držav ter predstavniki mednarodnih romskih organizacij.

Na srečanju so sprejeli Strasbourško deklaracijo, v kateri so potrdili odločenost se učinkovito soočijo s problematiko Romov v Evropi, pri čemer nameravajo tesno sodelovati med sabo. Omenjena deklaracija tako predstavlja podlago za nadaljnje delo na tem področju.

Slovenski predstavniki, ki jih je vodil direktor Urada za narodnosti, mag. Stane Baluh, so aktivno sodelovati pri usklajevanju deklaracije, pri čemer so se zavzemali za trdno zavezo za dodatne napore držav in mednarodnih organizacij za izboljšanje položaja Romov.

Dodaj odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.