Včeraj je v Ljubljani potekala strokovna razprava ob pripravi novega Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, na kateri so bili med drugim prisotni tudi strokovnjaki Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) ter dr. Henrik Gjerkeš, minister za lokalno samoupravo in regionalni razvoj.

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) se je namreč v začetku leta 2010 z OECD dogovorila za izvedbo teritorialnega pogleda Slovenije, ki je temeljni dokument s področja razvoja posamezne države oziroma regije.

Kot je povedal dr. Gjerkeš se je Slovenija za izdelavo tega pogleda odločila, ker je pred pomembnimi sistemskimi spremembami, do katerih bo prišlo z novim zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, hkrati pa poteka tudi razprava o decentralizaciji.

Postopek pregleda bo predvidoma končan v juniju 2011, z razpravo v okviru Odbora OECD za politiko teritorialnega razvoja, v septembru 2011 pa bo ta pregled tudi izdan kot posebna publikacija s strani OECD.

V skladu s tem je SVLR ta teden tudi organizirala obisk projektne skupine strokovnjakov OECD, ki so se tako imeli priložnost dobiti odgovore na vprašanja, povezana z regionalnim razvojem Slovenije.

Na srečanju je dr. Gjerkeš tudi izjavil, da se je v preteklosti izkazalo, da obstoječi zakon ni predvidel posameznih razvojnih problemov, povezanih z različnimi regijami. Zaradi tega mora nov zakon prinesti fleksibilne rešitve in teritorialno strukturiran večnivojski pristop, kar bo omogočilo dinamične ukrepe, ki bodo ob zaznanih poslabšanjih omogočili hiter odziv vlade.

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.