Danes začneta veljati uredba o ustanovitvi Evropskega organa za delo in direktiva o preglednih in predvidljivih delovnih pogojih. Gre za pomemben mejnik, s katerim bo  evropski steber socialnih pravic resnično zaživel. Evropski organ za delo  bo zagotovil, da lahko državljani in podjetja EU računajo na pošteno in bolj učinkovito izvajanje pravil EU glede usklajevanja mobilnosti dela in socialne varnosti. Državam članicam bo pomagal zagotavljati informacije in storitve za državljane in podjetja, spodbujal sodelovanje, boj proti zlorabam in izmenjavo informacij v čezmejnem okolju ter opravljal vlogo mediatorja med državami članicami v primeru sporov.

Komisija z novimi pravili o preglednih in predvidljivih delovnih pogojih posodablja tudi evropsko delovno zakonodajo z novimi ali izboljšanimi standardi minimalne zaščite. To bo koristilo zlasti delavcem v novih oblikah dela, kot so delavci s pogodbami brez zagotovljene minimalne delovne obveznosti in delavci v gospodinjstvu, ki jih pravila EU doslej niso ščitila.

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.