tv Evropska komisija je danes objavila podatke iz poročila za obdobje 2007-2008, v katerem spremljajo promocijo evropskih del na televiziji v EU. Promocija teh del namreč predstavlja enega izmed ciljev Direktive EU o avdiovizualnih medijskih storitvah. Direktiva tako vsebuje pravila o najmanjšem deležu, ki ga mora vsak evropski izdajatelj programa nameniti delom evropske produkcije ali neodvisnih evropskih producentov. Po direktivi je potrebno 50 % programskega časa nameniti evropskim delom.

Tri države članice, med katerimi je tudi Slovenija, te direktive niso uspele izpolniti – v svojo programsko shemo namreč niso vključile dovolj programov iz EU. Komisija tako te države poziva, da naj izdajatelje programov spodbudijo k prikazovanju večje količine evropski del ter posebno pozornost namenijo malim programom, ki imajo še posebej težave z doseganjem kvote.

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.