Nedavno zaključena anketa o porabi energije in goriv v gospodinjstvih (APEGG) kaže, da se v slovenskih gospodinjstvih največ energije porabi za ogrevanje prostorov. Med bolj potrošnimi je še ogrevanje sanitarne vode, poraba električne energije in poraba energije za kuhanje.

Statistični urad Slovenije (SURS) je, v sodelovanju z Inštitutom Jožef Stefan (IJS), kjer so poskrbeli za izračun podatkov o porabi energije, namreč ugotovil, da so gospodinjstva v letu 2009 porabila več kot 49 tisoč TJ energije, od tega kar 66 odstotkov za ogrevanje prostorov.

Kot rečeno, je bil drugi največji »porabnik« ogrevanje sanitarne vode z 16 odstotki, sledijo pa še razsvetljava, električne naprave in drugi nameni s 15 odstotkov porabe energije. Za kuhanje so gospodinjstva porabila 1800 TJ oz. več kot 3 odstotke vse porabljene energije.

V letu 2009 je v večini stanovanj sicer prevladovalo centralno ogrevanje (78 odstotkov), 12 odstotkov stanovanj se je ogrevalo lokalno, 10 odstotkov pa je izkoriščalo daljinsko ogrevanje.

Vir: Energijadoma.si

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.