Foto: openphoto.net
Foto: openphoto.net

Pred kratkim je bila izvedena javnomnenjska raziskava Eurobarometer z naslovom »Evropejci in jedrska varnost«. Včeraj je Evropska komisija predstavila njene rezultate, ki pravijo, da velika večina evropskih državljanov meni, da bi moralo biti področje ravnanja z jedrskimi odpadki urejeno na ravni Evropske Unije. Največja stopnja soglasja med prebivalci posamezne države je bila dosežena na Cipru (93%), na Madžarskem (90%), Nizozemskem (90%) ter v Sloveniji (90%). Države, kjer je bilo strinjanja med prebivalci najmanj, pa so Avstrija (59%), Velika Britanija (60%) ter Malta (62%).

Raziskava je še pokazala, da so glede radioaktivnih odpadkov zaskrbljeni v vsej EU, tudi tam, kjer jedrskih elektrarn ni. Na podlagi rezultatov raziskave in javnega posvetovanja, ki bo potekalo do 31. maja, bo Evropska komisija predlagala novo zakonodajo o ravnanju z radioaktivnimi odpadki. Le-ta bo predlagana v drugi polovici letošnjega leta.

Od tem je Günther Oettinger, evropski komisar za energijo, povedal, da si ljudje po celotni Evropi delijo iste skrbi ne glede na to, ali v njihovi državi je jedrska elektrarna oziroma je ni. Zato moramo te skrbi vzeti resno in poskrbeti, da bodo jedrski odpadki varno odloženi, brez večjega vpliva na ljudi in okolje.

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.