(Laško, 11.11.) Člani nadzornega sveta družbe Pivovarne Laško d.d., so danes na korespondenčni seji redefinirali sklep, ki so ga sprejeli na seji, 7.11.2013. V redefiniranem sklepu so določili, da se bodo delničarji seznanili z informacijo o obstoju konflikta interesov pri članih nadzornega sveta g. Goranu Brankoviču in g. Enzu Smrekarju, ki sta mandat nastopila s 1.9.2013. Delničarji se bodo na skupščini, ki je sklicana za 13.12.2013 ob 9.00 v prostorih Pivovarne Laško d.d., opredelili do nastale situacije ter odločili ali lahko nadzornika nadaljujeta s svojim delom.

Dodatne informacije:
mediji@pivo-lasko.si

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.