Pivovarna Lasko

Pivovarna Laško in Skupina Laško sta v prvem tromesečju leta 2011 v primerjavi z letom 2010 dosegla bistveno boljše poslovne rezultate. Prvo tromesečje ima značaj nesezone tako za matično družbo Pivovarna Laško, kakor tudi za Skupino Laško. V tem obdobju ustvarijo do 20 odstotkov letnega oziroma načrtovanega prometa. Po nekaj letnem upadanju prodaje v nesezonskem obdobju, so letos trend obrnili, saj sta v prvem tromesečju tako celotna Skupina Laško kot matična družba Pivovarna Laško dosegla večjo prodajo. Na podlagi doseženih poslovnih rezultatov v nesezoni V Pivovarni Laško in Skupini Laško z optimizmom pričakujejo sezonsko obdobje.
Matična družba Pivovarna Laško je v prvih treh mesecih leta 2011 skupaj prodala 196.210 hektolitrov pijač, od tega 97,2 odstotkov piva in 2,8 odstotka naravne ustekleničene pitne vode. V tem obdobju so povečali prodajo za 7,8 odstotkov glede na lansko leto.
Skupina Laško je v obdobju januar – marec 2011 skupaj prodala 841 tisoč hektolitrov vseh pijač in tako za 6,5 odstotka presegla prodane količine iz prvega tromesečja preteklega leta. Dobiček iz poslovanja v višini 2,58 mio EUR je za 20,3 odstotka višji kot v letu 2010. EBITDA Pivovarne Laško, znaša 4,2 mio EUR in je za 9,6 odstotka večji kot v prvem tromesečju leta 2010 in 7,1 odstotka večji od planiranega. V tem obdobju je družba realizirala 17,4 odstotka letno planiranega denarnega toka iz poslovanja. Skupina je v prvem tromesečju dosegla 11,5 mio EUR EBITDA, kar je za 41,1 odstotkov več kot v enakem obdobju leta 2010.

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.