Na včerajšnji 50. seji nadzornega sveta Pivovarne Laško so člani obravnavali poslovno poročilo za prvih šest mesecev letošnjega leta in se seznanili z rezultati poslovanja v prvih sedmih mesecih leta 2012. Poslovanje Skupine Laško je glede na zahtevne tržne razmere zadovoljivo.
Skupina Laško je v prvih 6 mesecih prodala 1,8 mio hl pijač, kar je 3,4% manj kot lani. Na tujih trgih je v prvih šestih mesecih 2012 ustvarila že več kot 30% realizacije. Na domačem trgu je prodala 1,3 mio hl pijač in prodala na tuje trge 562 tisoč hl pijač. Družbe pijačnega dela skupine so v prvih 6 mesecih ustvarile 106 mio eur čistih prihodkov od prodaje proizvodov in storitev, kar je 3% manj kot lani in 45% plana za leto 2012. S povečano stroškovno učinkovitostjo pa so za 9% izboljšale dobiček iz poslovanja na 15 mio eur in ustvarile 23,4 mio eur EBITDA, kar je 49% za letos načrtovanega denarnega toka iz poslovanja (EBITDA).
V mesecu juliju, ki je za družbe pijačnega dela skupine izrazito sezonski, so dodatno ustvarili 8 mio eur EBITDA. Dobro poslovanje osnovne dejavnosti je Skupini Laško omogočilo, da kljub zaostreni likvidnostni situaciji, družbe redno poravnavajo svoje finančne obveznosti. Skupina je v prvih 6 mesecih plačala dobrih 10 mio eur obresti, obe pivovarni pa sta skladno s spomladanskim dogovorom z bankami o reprogramu finančnih obveznosti odplačali še 5,4 mio eur obrokov kreditov.
Konsolidiran celotni poslovni izid ohranjenega poslovanja, ki vključuje tudi Birro Pejo, pred davki Skupine Laško znaša 4,2 mio eur, kar je trikrat več kot v letu 2011. Ob 113 mio eur čistih prihodkov iz prodaje ohranjenega poslovanja je skupina ustvarila 17,2 mio eur dobička iz poslovanja, kar je 12% več kot lani in 27,3 mio eur EBITDA. Izguba iz ustavljenega poslovanja Jadranske Pivovare in davki, vključujoč odložene davke, pomenijo skupaj čisto izgubo v višini 7,3 mio eur. Izboljšanje tekočih poslovnih rezultatov skupine je predvsem posledica racionalizacije poslovanja in obvladovanja stroškov znotraj družb skupine.
Družbe Skupine Laško so v prvih sedmih mesecih prodale 2,3 milijona hektolitrov pijač, kar je za 0,8% manj kot v enakem obdobju leta 2011 in 56,4% načrtovanih količin za leto 2012. Na domačem trgu so se prodane količine zmanjšale za 6,2%, kar gre pripisati predvsem zahtevnim razmeram na slovenskem tržišču in padcu potrošnje, hkrati pa so povečale prodajo pijač na tujih trgih za 18,3%.
Rezultati prodaje Skupine Laško potrjujejo, da je usmeritev v povečanje prodaje na tujih trgih pravilna in ključna za poslovni uspeh družb skupine, saj analize ne kažejo na skorajšnje okrevanje domačega tržišča. Prodajni in poslovni rezultati prvega poletja 2012 omogočajo družbam skupine sprotno poravnavanje dogovorjenih obveznosti do bank upnic, hkrati pa jasno nakazujejo, da je edina dolgoročna rešitev zahtevne finančne situacije odprodaja premoženja, ki ne spada v osnovno dejavnost družb.

Dodaj odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.