Uprava Pivovarne Laško se je odločila, da bodo tudi letos kljub zaostrenemu finančnemu položaju, v katerem so se zaradi visokih kratkoročnih obveznosti do bank v zadnjih dveh letih znašle družbe Skupine Laško, zaposlenim izplačali božičnice. Božičnice bodo zaposlenim izplačali v enaki višini kot lani, in sicer 800 evrov bruto na zaposlenega.
Da bi izplačilo božičnic kar v najmanjši meri dodatno obremenilo likvidnostni položaj družbe, so se odločili, da letošnje božičnice izplačajo v obliki bonov nekaterih poslovnih partnerjev Skupine Laško in na ta način zaprejo neporavnane obveznosti kupcev do družb iz Skupine Laško.

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.