Foto: openphoto.net
Foto: openphoto.net
Rezultati nove raziskave Eurobarometer, ki jih je danes predstavila Evropska komisija, kažejo na velike razlike v zaznavanju kakovosti življenja v različnih mestih. V raziskavo so bili vključeni prebivalci iz 75 večjih mest znotraj Evropske Unije. Namen raziskave je zagotoviti potrebne informacije za urbaniste, odločevalce ter tiste, ki se želijo preseliti v določeno mesto.

Raziskava je pokazala, da v časih ekonomske krize največjo skrb prebivalcev predstavlja nevarnost izgube delovnega mesta ter stroški, povezani z bivališčem. Kljub velikim razlikam v rezultatih različnih mest so dobre in enakovredne rezultate dosegla področja kot so na primer promet, zdravje ter izobrazba. Na področju zdravja so rezultati pokazali, da so prebivalci severno-zahodnih evropskih mest bolj zadovoljni z zdravstveno oskrbo, ki jim je na voljo. V večini mest, ki so bila vključena v raziskavo, največja problema predstavljata hrup in onesnaževanje zraka. Prebivalci mest, kot sta na primer Budimpešta (Madžarska) ter Riga (Latvija), kot problem opredeljujejo tudi revščino. Raziskava je tudi pokazala, da se ljudje bolj varno počutijo v svojih soseskah kot v mestu na splošno.

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.