Včeraj so pri Evropski komisiji predstavili novo študijo o odpravljanju neenakosti spolov v izobraževanju v evropskih državah. Kot so pokazali rezultati, obstajajo razlike med spoloma pri izbiri študija ter tudi pri uspešnosti.

Ob tem je evropska komisarka za izobraževanje Androulla Vassiliou povedala, da se je razmerje med spoloma in uspešnostjo pri izobraževanju v zadnjih petdesetih letih zelo spremenilo, kar povzroča, da postajajo razlike vedno bolj komplekse. Ugotovitve kažejo, da med zaposlenimi v šolah prevladujejo ženske, izobraževalne sisteme pa upravljajo moški. Večina diplomiranih je žensk, osip je pogostejši pri moških.

Glavne ugotovitve tako kažejo, da so glavna težava vloge spolov ter stereotipi. Vse evropske države, z nekaj izjemami, pa že imajo oziroma nameravajo imeti politike za enakost spolov v izobraževanju. Evropska komisija se z neenakostjo spolov v izobraževanju sooča s spodbujanjem sodelovanja politik držav članic EU ter s programi financiranja.

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.