Radovljiški župan Ciril Globočnik je danes dopoldne na novinarski konferenci predstavil osnove za pripravo proračuna za leti 2011 in 2012 oziroma izhodišča, s katerimi so se na včerajšnji seji seznanili občinski svetniki.
Poudaril je, da je bilo z občinskim proračunom za leto 2010 prvotno planiranih 25,2 milijona evrov prihodkov in odhodkov, z zadnjim sprejetim rebalansom pa približno 21,8 milijona. Dejanska realizacija prihodkov je 13. decembra 2010 znašala 16,3 milijona evrov, do konca leta pa je ocenjena na 17,5 milijona evrov. Predvideni prihodki in odhodki bodo v letu 2011 znašali 18,7 milijona, v letu 2012 pa 19,3 milijona evrov in so odraz ocene realnih možnosti.
Prednostno bodo obravnavani odhodki za izpolnjevanje predpisanih obveznosti, vzdrževanje obstoječe občinske infrastrukture, ohranitvi programov, namenjenih vsem populacijam občank in občanov, in vlaganja v energetsko učinkovitost občinskih objektov ter spodbujanje tovrstnih vlaganj v druge objekte, saj se sredstva, vložena v takšne naložbe, srednjeročno obrestujejo.
Ne glede na trenutno finančno stanje občine bosta osnovni usmeritvi za pripravo proračuna trajnostni razvoj občine in ustvarjanje pogojev za prijazno okolje, ki omogoča nadaljnjo visoko kakovost bivanja občank in občanov, ki je po oceni župana na zavidljivi ravni. Po prvih tednih svojega mandata je župan izrazil tudi zahvalo za dobro sodelovanje z občinskim svetom in občinsko upravo oziroma njeno strokovno usposobljeno, učinkovito in motivirano vodstveno ekipo. Povedal je, da v bodo v okviru občinske uprave v začetku prihodnjega leta sprejete nekatere spremembe sistemizacije delovnih mest s prerazporeditvami nalog in s ciljem zagotoviti enakomernejšo obremenitev vseh 37 javnih uslužbencev. Načrtovane so tudi spremembe organiziranosti občinske uprave za racionalizacijo delovnih procesov.

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.