Pred srečanjem voditeljev EU-27 v romunskem mestu Sibiu, ki bo potekalo 9. maja 2019, je Evropska komisija danes predstavila številnapriporočila za naslednjo strateško agendo EU za obdobje 2019–2024. V njih je opredelila, kako lahko Evropa oblikuje svojo prihodnost v vse bolj večpolarnem in negotovem svetu. Komisija meni, da bi se morali prihodnji ukrepi osredotočiti na pet razsežnosti:

  • Evropa, ki varuje: Prizadevati si moramo za vzpostavitev učinkovite in prave evropske varnostne unije ter se usmeriti kresnični evropski obrambni uniji, s čimer bi sodelovanje na področju obrambe v EU postalo pravilo in ne izjema. Prav tako moramo biti bolj proaktivni pri upravljanju migracij. Za to je potrebno celovito ukrepanje na vseh ravneh in resničen pristop na ravni EU, ki temelji na delitvi odgovornosti in solidarnosti med državami članicami.
  • Konkurenčna Evropa: Enotni trg moramo nadgraditi, posodobiti in v celoti izvajati v vseh pogledih. Raziskave in inovacijemoramo osredotočiti na ekološke, družbene in gospodarske prehode ter na s tem povezane družbene izzive. Vlagati moramo v ključne evropske digitalne zmogljivosti ter sodelovati pri spodbujanju umetne inteligence, ki je ustvarjena v Evropi in se osredotoča na človeka. Še naprej moramo spodbujati rast in zagotavljati trajnostno blaginjo s poglabljanjem ekonomske in monetarne unije. Še naprej moramo podpirati tudi preobrazbo evropskega trga dela in hkrati zagotavljati njegovo pravičnost.
  • Pravična Evropa: Nadaljevati moramo z uresničevanjem evropskega stebra socialnih pravic. Prav tako moramo sodelovati z državami članicami, da bi dosegli socialno vključenost in enakost, med drugim z obravnavanjem regionalnih razlik, potreb manjšin, vprašanj, povezanih s spolom, in izziva staranja prebivalstva. Odločno moramo spoštovati in spodbujati skupne vrednote, na katerih temelji Evropska unija, kot je pravna država. Potrebujemo pravično in sodobno davčno politiko, visokokakovostno, cenovno dostopno in dosegljivo zdravstvo ter dostop do kakovostnih, energetsko učinkovitih in dostopnih stanovanj za vse v Evropi.
  • Trajnostna Evropa: Modernizirati moramo svoje gospodarstvo, da bomo sprejeli trajnostne vzorce potrošnje in proizvodnje. Okrepiti moramo prizadevanja za boj proti podnebnim spremembam in za zaustavitev propadanja okolja. Preiti moramo nakrožno gospodarstvo, ki je bolj gospodarno z viri, in sicer s spodbujanjem zelene rasti, biogospodarstva in trajnostnih inovacij. Poleg tega moramo čim bolj povečati potencial energetske unije z reševanjem glavnih preostalih izzivov, vključno z energetsko varnostjo, stroški energije za gospodinjstva in podjetja ter vplivom na podnebne spremembe.
  • Vplivna Evropa: Evropa mora prevzeti vodilno vlogo v svetu z dosledno in močno podporo večstranski, na pravilih temelječi svetovni ureditvi, v središču katere so Združeni narodi. EU bi morala prednostno tudi razvijati trdne odnose z bližnjimi sosedskimi državami, ki temeljijo na jasnem ravnotežju med pravicami in obveznostmi. Okrepljena mednarodna vloga evra bi povečala tudi evropsko ekonomsko in monetarno suverenost.

Dodaj odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.