Foto: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
Foto: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo je pričelo s projektom izgradnje Evidenčnega in analitskega informacijskega sistema za visoko šolstvo v Republiki Sloveniji. Tako je bilo v začetku junija objavljeno javno naročilo za razvoj omenjenega sistema, katerega končni skrbnik bo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

Osrednji del novega informacijskega sistema bodo predstavljale evidence visokošolskih zavodov, študijskih programov, študentov, diplomantov ter izvajalcev dejavnosti v visokem šolstvu. V evidencah bodo shranjeni vsi potrebni podatki za izvajanje obdelav in analiz ter ugotavljanje pravic do javnega financiranja študija ter na študij vezanih subvencij oziroma pomoči. Potekali bosta dve vrsti obdelav podatkov. Prva se bo nanašala na pripravo podatkov razpisa za vpis, primerjavo različnih alternativ ter simulacije odločitev. Druga skupina obdelav bo omogočala pripravo podlag za financiranje visokošolskih zavodov. Informacijski sistem bo zajemal tudi podatke drugih institucij, delovati pa naj bi začel v sredini prihodnjega leta. V celoti pa naj bi bil dodelan do leta 2014.

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.