Predstavniki sekretariata Agencije za jedrsko energijo, Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj, bodo danes in jutri v Sloveniji preverjali pripravljenost naše države za članstvo v tej agenciji.
Danes bodo obiskali Upravo RS za jedrsko varnost, kjer se bodo sestali s predstavniki industrije in raziskovanja na jedrskem področju iz NE Krško, Gen Energije, Instituta »Jožef Stefan«, Agencije za radioaktivne odpadke ter s predstavniki državnih institucij Ministrstva za gospodarstvo, Uprave RS za varstvo pred sevanji, Ministrstva za zunanje zadeve in Službe Vlade za razvoj in evropske zadeve.
Jutri sledi obisk v JE Krško, kjer se bodo seznanili s prizadevanji za varno obratovanje elektrarne in z načrtovanjem izboljšav, ki bodo prispevale k bolj varni in zanesljivi oskrbi z električno energijo iz JE Krško, opravili pa bodo tudi ogled samega objekta.

Slovenijo zanima vključevanje v članstvo v delovnih skupinah Agencije in sicer na področjih projektiranja novih elektrarn, izmenjave inšpektorskih izkušenj, analize težkih nezgod, skladiščenja in odlaganja radioaktivnih odpadkov, uporabe novih tehnologij pri zmanjševanju prejetih doz in pridobivanja jedrskih podatkov.

Vir: MOP

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.