Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je ugotovila, da poslanec madžarske narodne skupnosti Ferenc Horvath zaradi nezdružljivosti funkcij krši zakon o preprečevanju korupcije, poroča Dnevnik. Zdaj je na potezi DZ, ki bi po mnenju predsednika KPK Borisa Štefaneca moral sprejeti ugotovitveni sklep, da je Horvathu prenehal poslanski mandat.

Poslanec madžarske narodne skupnosti Horvath je namreč deset mesecev po nastopu poslanske funkcije še vedno predsednik Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti (PMSNS). Ti dve funkciji pa sta nezdružljivi, zato je KPK ugotovila, da Horvath krši določilo zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, po katerem poklicni funkcionar ne sme biti zakoniti zastopnik osebe javnega prava.

KPK mu je naložila, da v roku 15 dni nezdružljivost odpravi in se odreče funkciji zastopanja v PMSNS. “Opcijsko lahko nezdružljivost odpravite tudi tako, da se odrečete opravljanju funkcije poslanca državnega zbora,” je po poročanju Dnevnika poslancu madžarske narodne skupnosti sporočila KPK.

Komisija je vzela pod drobnogled tudi Horvathovo donedavno mesto direktorja podjetja Minta, katerega lastnica je PMSNS. Ugotovila je, da je bil Horvath zastopnik te gospodarske družbe do aprila letos in da torej v tem primeru “nezdružljivost opravljanja funkcije pri obravnavani osebi ni več podana in je bila odpravljena”. Iz ugotovitev KPK pa vendarle izhaja, da je bilo do aprilskega prenehanja vodenja Minte tudi to v nasprotju z določili zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, še piše časnik.

Z ugotovitvijo, da Horvath krši omenjeni zakon, je Štefanečeva komisija svojo nalogo opravila. Če funkcionar po roku, ki mu ga določi KPK, ne odpravi nezdružljivosti, o tem obvesti pristojni organ, ki lahko začne postopek funkcionarjeve razrešitve, vendar pa v primeru neposredno voljenega funkcionarja KPK takšne pristojnosti nima.

Je pa predsednik KPK spomnil na določilo zakona o poslancih, po katerem poslanec ne sme opravljati pridobitne dejavnosti in drugih funkcij, ki niso združljive s funkcijo poslanca. “Po tem zakonu mora poslanec najkasneje v treh mesecih po potrditvi poslanskega mandata prenehati opravljati drugo funkcijo, ki ni združljiva z mandatom poslanca. Če tega ne stori, mu mandat preneha. Tu ni nobene diskrecije. Državni zbor zgolj sprejme ugotovitveni sklep, da je poslancu po 12. členu zakona o poslancih prenehal mandat,” je za Dnevnik dejal Štefanec.

Ob tem je poudaril, da je to njegovo mnenje, ni pa pristojnost KPK, da ugotavlja obstoj okoliščin za prenehanje poslančevega mandata. KPK je sicer Horvathu dala rok, da v petnajstih dneh odpravi nezdružljivost, a po besedah predsednika KPK to ne sanira težav, ki jih ima po zakonu o poslancih. Čeprav bi Horvath nezdružljivost funkcij odpravil, bi mu zaradi preteka trimesečnega roka, ki ga določa zakon o poslancih, morala poslanska funkcija prenehati, meni.

V primeru Horvatha so tako zdaj na potezi poslanci, ki so sicer na aprilski seji mandatno-volilne komisije sklenili, da bodo podlaga za odločanje o zadevi ravno ugotovitve KPK.

Kot še piše Dnevnik, so v poslanskih skupinah še previdni in ugotovitev večinoma niso želeli komentirati, tudi Horvath je bil redkobeseden. “KPK mi je dala 15 dni, da se odločim, kateri funkciji se bom odrekel. Ko se bom odločil, bom o tem obvestil javnost, do tedaj pa se o tem ne želim podrobneje izrekati,” je povedal za časnik.

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.