V minulen tednu je Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu na konferenci v Barceloni predstavila rezultate najobsežnejše raziskave o varnosti in zdravju pri delu. Raziskava je poimenovana kot »Evropska anketa v podjetjih o novih in nastajajočih tveganjih«.

Rezultati kažejo, da je 79% evropskih delavcev na vodilnih položajih je zaskrbljenih zaradi stresa, povezanega z delom. Pri tem pa je potrebno še poudariti, da ima manj kot tretjina podjetij vzpostavljene postopke za obvladovanje stresa. Rezultati raziskave so pokazali še druge probleme na delovnem mestu, kot sta na primer nasilje in nadlegovanje, kar se v evropskih organizacijah povečuje. Povečana zaskrbljenost zaradi stresa je posledica finančne krize. Zaskrbljenost pa predstavlja pomembno breme za evropsko produktivnost.

Raziskava je pokazala, da se ukrepi za obvladovanje tveganja pogosteje pojavljajo v podjetjih, kjer zaposleni pri le-teh tudi sodelujejo. To posebej drži za manjša delovna okolja, v katerih je sodelovanje pomembno izhodišče za učinkovito obvladovanje psihosocialnih tveganj, kot so nasilje, stres ter ustrahovanje. Ukrepi se torej dvakrat pogosteje pojavljajo v podjetjih, kjer se vodilni posvetujejo s svojimi zaposlenimi.

Dodaj odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.