Odslej lahko tudi državljani, podjetja ter raziskovalci podajo mnenja o tem, kako bi lahko čim bolje uporabili informacijske in komunikacijske tehnologije za pomoč starejšim državljanom EU pri samostojnejšem življenju. V ta namen so namreč pri Evropski komisiji odprli posvetovanje, pri katerem lahko omenjeni subjekti podajo svoje ideje.

To javno posvetovanje tako predstavlja prvi korak k cilju, zastavljenem v digitalni agendi, ki pravi, da se naj bi do leta 2015 dvakrat več starostnikom omogočilo pogoje neodvisnega življenja. Cilj je torej zagotoviti samostojnejše in bolj dostojanstveno življenje tistim, ki so izločeni iz družbe, šibki, invalidni ali pa trpijo zaradi kroničnih bolezni.

Eden izmed ciljev programa je tudi razviti nove rešitve, ki bi preprečevale padce ter zagotavljale pomoč dementnim bolnikom. V kolikor bi uspeli takšne aplikacije razviti, bi nedvomno izboljšali kakovost življenja ostarelih ter ranljivih ljudi, prav tako pa bi znižali stroške socialnega in zdravstvenega varstva.

Kot primera projektov, ki bi pomagali pri tovrstnih zadevah, lahko navedemo »avtomatizirane robote za pomoč starejšim«, ki pomagajo pri vsakdanjih opravilih in sprožijo alarm, če kamere v njih zaznajo, da je človek padel. Primer je tudi okolje »pametnih domov«, pri čemer pametne kamere spremljajo življenje opazovanca in sporočajo morebitne spremembe v vedenju.

Dodaj odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.