Evropska komisija v poročilu o trendih obdavčenja ugotavlja, da so prihodki od okoljskih in energetskih davkov v EU v zadnjem desetletju ostali stabilni. Manjša sprememba je bila zaznana leta 2017, ko so se prihodki rahlo znižali na nekaj manj kot 2,5 % BDP-ja. Davki na energijo, ki so ključni del okoljskih davkov, so v navedenem letu prispevali manj kot 2 % BDP-ja prihodkov. Drugi davčni prihodki v EU kot delež BDP-ja pa so trend povečevanja ohranili vse od leta 2009. Leta 2017 so davčni prihodki v EU prispevali k 39 % BDP-ja, kar je skoraj dve odstotni točki več kot leta 2009. Davčni prihodki kot delež BDP-ja pa so se glede na leto 2016 povečali v 16 državah članicah.

Letno poročilo o trendih obdavčenja vsebuje podatke o obdavčenju potrošnje, dela, kapitala in lastnine ter stopnjah dohodnine in davka od dohodkov pravnih oseb v posameznih državah EU. Namen poročila je zagotoviti zanesljive in pregledne podatke o davkih v EU. Danes objavljeno poročilo vsebuje številne statistične kazalnike, primerljive med državami in v času. Podatki bodo v pomoč pri davčnih analizah, oblikovanju politik in seznanjanju širše javnosti o davčnih vprašanjih.

Dodaj odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.