Foto: Državni zbor RS
Foto: Državni zbor RS
Danes v mali dvorani Državnega zbora Republike Slovenije že tradicionalno poteka Pomladni dan. V letošnjem letu je ta posvečen temi Evropsko državljanstvo in temeljne pravice. Tako bo vse do 11.45 ure potekalo srečanje mladih, ki ga bo vodila predsednica Odbora za zadeve Evropske Unije Darja Lavtižar Bebler. Srečanje organizira Državni zbor skupaj z ekipo Pomladnega dne 2010.

Namen Pomladnega dne je Evropo približati njenim mlajšim državljanom ter na ta način krepiti državljansko vzgojo. Tako je s podporo Evropske komisije Europen Schoolnet na šole prenesena evropska dimenzija. Na ta način se učence spodbudi k premisleku in izmenjavi mnenj o Evropi, spodbudi pa se tudi interakcija med lokalno in evropsko ravnjo. Letošnje leto je Evropsko leto boja proti revščini in socialni izključenosti, zato Pomladni dan spodbuja učence in učitelje k organizaciji srečanj ter razprav na to temo in k sodelovanju pri oblikovanju Evrope prihodnosti. Znotraj dejavnosti in natečajev v okviru Pomladnega dne bodo v letošnjem letu obravnavane tudi teme kot sta na primer biodiverziteta in podnebne spremembe.

Udeležence Pomladnega dne v Državnem zboru bo nagovoril tudi predsednik le-tega dr. Pavel Gantar, minister za šolstvo in šport dr. Igor Lukšič ter vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji mag. Mihela Zupančič. Dogodku pa bodo prisostvovali tudi veleposlaniki držav članic Evropske Unije.

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.