Evropska komisija je kot odziv na nedavno manipulacijo bančne referenčne vrednosti LIBOR začela javno posvetovanje, v katerem vabi vse zainteresirane strani k predložitvi mnenj in predlogov o morebitnih novih pravilih za oblikovanje in uporabo indeksov, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih in drugih pogodbah. Posvetovanje zajema različne referenčne vrednosti; ne le tistih za obrestne mere, kakršen je LIBOR, temveč tudi indekse drugega blaga in cen nepremičnin.
S posvetovanjem se želijo odkriti morebitne pomanjkljivosti na vsaki stopnji oblikovanja in uporabe referenčnih vrednosti. Glavni cilj je zagotoviti neoporečnost referenčnih vrednosti, zlasti z zagotavljanjem, da niso v navzkrižju interesov, da odražajo gospodarsko resničnost, ki naj bi jo merile, in da se uporabljajo na primeren način. Posvetovanje bo trajalo do 15. novembra.

Vir: PEK

Dodaj odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.