plovba_po_donavi
Srečanje v Zagrebu, Foto: MOP

V Zagrebu se je včeraj, 10. marca, zaključil drugi sestanek, katerega glavni namen je spremljanje uresničevanja tako imenovane »Skupne izjave o vodilnih principih za razvoj notranje plovbe in zaščite okolja v donavskem povodju«. Cilj izjave je podajanje smernic odločevalcem pri odločanju, ki se nanaša na vprašanja prevoza v notranjih vodah in na ekološko trajnost.

Srečanja so se udeležili predstavniki Mednarodne komisije za Savski bazen, Mednarodne komisije za zaščito reke Donave, Donavske komisije, Evropske komisije ter predstavniki drugih nacionalnih organov, ki so pristojni za področje plovbe ter zaščito okolja na obravnavanih območjih.

Glavna tema sestanka je bilo uresničevanje »Skupne izjave«, ki jo skupaj izvajajo zgoraj naštete organizacije. Na sestanku so bili postavljeni kriteriji za presojo odprtih projektov na področju plovbe po reki Dravi in Savi. Prisotni pa so oblikovali tudi končno delovno verzijo Priročnika o integralnem načrtovanju projektov plovbenih transportnih območij. Pomemben del srečanja je bil namenjen tudi usklajevanju medsektorskega načrtovanja in čezmejnega sodelovanja ter izmenjavo informacij o ovirah na področju plovbe po celinskih vodah in zaščite okolja.

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.