Na današnji novinarski konferenci so uprava družbe Pivovarna Laško kot prevladujoče družbe Skupine Laško, katere članica je tudi Pivovarna Union in lastniki ter vodstvo družbe Nectar iz Bačke Palanke v Republiki Srbiji podrobneje predstavili informacije v zvezi s prodajo večinskega deleža družbe Fructal iz Ajdovščine. Pivovarna Union, članica Skupine Pivovarna Laško in Nectar iz Bačke Palanke v Srbiji sta namreč v ponedeljek 25.7. 2011 podpisala pogodbo o prodaji lastniškega deleža Pivovarne Union v družbi Fructal iz Ajdovščine.

V mednarodnem dvofaznem postopku javnega zbiranja ponudb, v okviru katerega je prodajalec vzpostavil stik z okoli 100 domačimi in tujimi potencialnimi investitorji, je bilo oddanih 10 nezavezujočih in 5 zavezujočih ponudb. Nectar se je izkazal kot najugodnejši ponudnik glede cene in ostalih pogojev transakcije. Nectar bo Pivovarni Union za 93,73% delež v Fructalu v gotovini izplačal 35,3 mio EUR. V mednarodnem postopku javnega zbiranja ponudb za Fructal sta družbi Pivovarni Union finančno svetovala UniCredit CAIB Slovenija d.o.o. in UniCredit Bank Austria AG, pravni svetovalec pa je bila odvetniška družba Wolf Theiss.

Predsednik uprave Pivovarne Laško mag. Dušan Zorko je poudaril, da so odprodajo naložb, ki ne predstavljajo osnovne dejavnosti Skupine lani zahtevale banke upnice, ki so hkrati tudi največje lastnice Pivovarne Laško. »Pri odločitvi za prodajo družbe Fructal pa ni bila merodajna le cena, ki jo je ponudil kupec, ampak tudi jasne zaveze, ki bodo zagotavljale nadaljnji razvoj blagovne znake Fructal in ohranjale proizvodnjo na obeh lokacijah – tako v Ajdovščini, kot tudi v Kamniku, ki jih je podala družba Nectar, zato smo prepričani, da je Fructal v Nectarju našel zanesljivega dolgoročnega partnerja, ki se zaveda svoje odgovornosti za prihodnost družbe in njenega pomena za lokalno skupnost,« je poudaril mag. Dušan Zorko, predsednik uprave Pivovarne Laško in dodal, da bo celotna kupnina namenjena znižanju obveznosti Skupine Laško do bank.

Predsednik in lastnik družbe Nectar d.o.o., gospod Slobodan Radun je v uvodu poudaril, da so ponosni, da so dobili priložnost prevzeti odgovornost za razvoj družbe Fructal, saj je Fructal ena najbolj uglednih blagovnih znamk v regiji, še posebej pa bo Fructal pomemben za uresničitev poslovnih ciljev družbe Nectar v Zahodni Evropi in v segmentu premium proizvodov. »Nectar je družinsko podjetje, ki smo ga intenzivno razvijali od leta 1998 in na doseženo smo ponosni. Ker verjamemo v strategijo vertikalne integracije, v Fructalu načrtujemo dodatna vlaganja v razvoj sadjarstva in lokalnih pridelovalcev sadja, še posebej v Ajdovščini in celotni Vipavski dolini. V Nectarju se tudi zavedamo, da bo občina Ajdovščina naš ključni partner pri zagotovitvi razvoja Fructala v prihodnosti in razumemo skrb lokalne skupnosti za prihodnost družbe. Nectar je zasnovan na filozofiji družbene odgovornosti, zato bi se želeli po združitvi podjetij aktivno vključiti v razvoj lokalne skupnosti,« je povedal predsednik in lastnik družbe Nectar g. Slobodan Radun ter ob zaključku vse prisotne povabil na skorajšnji obisk in ogled obratov družbe v Srbiji.

Predsednik uprave družbe Fructal, gospod Drago Kavšek pa je dodal, da je bil proces prodaje Fructala transparenten. »Primarni cilj Fructala je bil, da najde strateškega partnerja, ki bo dolgoročno razvijal blagovno znamko Fructal ter ohranil proizvodnjo na sedanjih lokacijah. Ker se je bila družba Nectar pripravljena zavezati za našteto, uprava Fructala podpira prodajo poslovnega deleža v lasti Pivovarne Union družbi Nectar.«

Prodaja bo predvidoma zaključena do konca novembra, ko bodo Nectarju izdana dovoljenja organov za varstvo konkurence v državah, v katerih Nectar in Fructal poslujeta in bodo izpolnjeni tudi ostali pogoji transakcije. Po zaključku prodaje 93,73% deleža v Fructalu, bo Nectar moral objaviti prevzemno ponudbo za preostale delnice Fructala.

Dodaj odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.