Včeraj se je uprava Pivovarne Laško sestala s predstavniki bank upnic. Osnovni namen je bil banke seznaniti s predlogom dolgoročnega reprogama finančnih obveznosti. Uprava Pivovarne Laško je banke seznania tudi z dobrimi poslovnimi rezultati družb Skupine Laško za leto 2011 in predstavila plan poslovanja za poslovno leto 2012 ter poziv delničarjev bankam, da družbam skupine omogočijo reprogram in postopno razbremenjevanje finančnih obveznosti. Predstavniki bank upnic, ki so bile sicer s predlogom reprograma seznanjene že na bilateralnih srečanjih, so se na današnjem sestanku do predloga uprave Pivovarne Laško pozitivno odzvali.
Družbe Skupine Laško so ob nadaljevanju doseganja dobrih poslovnih rezultatov ter z dogovorom o višini obrestnih mer sposobne odplačevati finančne obveznosti iz tekoče dejavnosti in realiziranih postopkov dezinvestiranja poslovno nepotrebnega premoženja. Ob uspešno izvedenih postopkih dezinvestiranja bo Skupina dosegla vzdržno raven dolga v višini dvakratnega razmerja dolg/ebitda v letu 2016. Refinanciranje finančnih obveznosti po dogovorjenih obrestnih merah, kot ga je predlagala uprava, zagotavlja razdolževanje Skupine, kar bo pozitivno vplivalo na poslovanje družb in bank, omogočalo vlaganje v osnovno dejavnost in posledično ohranitev ter razvoj dobičkonosne pijačne dejavnosti.
Nekatere že znane pomisleke, zaradi na januarski skupščini delničarjev Pivovarne Laško izglasovanega pogodbenega koncerna, je izrazil le predstavnik NLB in pozval k znižanju izpostavljenosti do NLB ter izdelavi in ovrednotenju alternativnih možnosti dezinvestiranja, ki bi vključevala odprodajo pijačne dejavnosti, saj dosedanji poskusi prodaje največje naložbe Mercator niso bili uspešni. Predstavniki bank so izrazili pričakovanje po hitrejšem in agresivnejšem pristopu prodaje naložbe v družbi Mercator. V razpravi so predstavnike bank zanimale podrobnejše informacije o osnovni dejavnosti, kot so na primer investicije, razvoj, marketinški vložki, zlasti na tujih trgih, ter tekoče likvidnostne razmere.

Dodaj odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.