OMV je v oktobru 2013 po le enem letu dokončal razvoj plinskega polja Latif, ki se nahaja v pakistanski provinci Sind. OMV je operater koncesije Latif in ima v lasti 33,34 odstotni delež. Omenjen razvoj bo družbi OMV omogočil, da v letu 2014 podvoji neto proizvodnjo polja Latif na 6.200 sodčkov ekvivalenta nafte na dan (boe/d).
V novembru 2013 je OMV na polju Mehar zagnal obrate za predelavo plinskega kondenzata, ki se nahajajo na zahodu pakistanske province Sind, v bližini meje z Balučistanom. OMV je operater koncesije Mehar z 59,2 odstotnim deležem. Zagon polne proizvodnje je na polju Mehar (faza 1) predviden do konca leta 2013. Proizvodnja bo tako družbi OMV v letu 2014 prispevala 4.300 sodčkov ekvivalenta nafte na dan neto.
Plinsko polje Latif je OMV odkril v letu 2007. Proizvodnja se je začela pozno v letu 2008, po podaljšanem testiranju vrtine. Polje se nahaja ob glavnih plinskih obratih v Kadanwariju in Sawanu, ki jih upravlja OMV. Po odobritvi načrta za razvoj polja v juniju 2012 je bilo polje Latif v celoti razvito z vrtanjem in dokončanjem štirih novih vrtin, izgradnjo novega, približno 50 km dolgega plinovoda, ki je polje Latif povezal s plinskim obratom ter z objekti za sprejem in merjenje v Sawanu.
Odločitev za nadaljevanje razvoja polja Latif, ki je za nekaj časa zastal, je bila sprejeta po tem, ko je razvoj zaradi nove pakistanske naftne politike (Petroleum Policy of Pakistan) v letu 2012 postal ekonomsko izvedljiv. Nova naftna politika omogoča višje cene za nova odkritja in naložbe, kar vodi k postopnem večanju proizvodnje na količino, višjo od odobrenih in potrjenih rezerv. OMV upravlja skupno podjetje na polju Latif s partnerjema ENI in PPL, ki imata v lasti vsak 33,33 odstotni delež. Plin distribuirajo v enakih količinah domačima distributerjema zemeljskega plina, družbama SSGCL in SNGPL.
Raziskovalno licenco ter pogodbo za razvoj in proizvodnjo za polje Mehar je družba OMV pridobila v sklopu prevzema celotnega osnovnega kapitala družbe Petronas Carigali (Pakistan) Ltd (družba je bila po prevzemu preimenovana v OMV Maurice Energy Limited) v juliju 2011. Razvoj polja Mehar je vključeval vrtanje dodatne proizvodne vrtine, dokončanje treh proizvodnih vrtin in izgradnjo centralnega predelovalnega obrata za plin in kondenzat v Meharju.
Plin bo po 60 km dolgem plinovodu potoval do omrežja družbe SSGCL, medtem ko bo kondenzat prodan rafineriji PARCO. Stabiliziran kondenzat bodo do dokončanja cevovoda, ki je trenutno v zaključni fazi načrtovanja, s tovornimi vozili prevažali v Karači. Partnerji družbe OMV v skupnem podjetju v Meharju so GHPL (25%), OPL (11,8%) in ZPCL (4%).
Jaap Huijskes, član uprave družbe OMV, odgovoren za področje Raziskave in proizvodnja (E&P): »Zelo sem vesel, da je razvoj polj Latif in Mehar sklenjen in da smo ob koncu tega leta priča pozitivnim učinkom proizvodnje. Zame je odobritev cenovne spodbude v Latifu s strani pakistanske vlade pomembno in spodbudno sporočilo, da se skrbi vlagateljev v naftni in plinski sektor glede donosnosti njihovih projektov jemljejo resno.”

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.