Iz družbe OMV so ob objavi letnega poročila sporočili, da sta na njihove finančne rezultate v letu 2013 vplivala težko tržno okolje in celovita preureditev družbe.Prihodki družbe sicer ostajajo na približno enaki ravni kot preteklo leto in znašajo 42,4 milijarde evrov. Dobiček iz poslovanja pred izrednimi postavkami znaša 2,65 milijard evrov ter predstavlja 22 odstotni upad glede na rekordno leto 2012 in je primerljiv z dobičkom v letu 2011. Denarni tok je s 4,1 milijarde evrov na najvišji stopnji do sedaj, na rekordni ravni so tudi naložbe, in sicer v vrednosti 5,2 milijarde evrov.

Izvršni direktor Skupine OMV, Gerhard Roiss je ob predstavitvi rezultatov povedal: “Leto 2013 je bilo odločilno za OMV. Leto, v katerem smo se preoblikovali v družbo, osredotočeno na raziskovanje nafte in plina. Zdaj imamo zavarovan portfelj, potreben za uresničitev naših proizvodnih ciljev za leto 2016, ki znašajo 400.000 sodčkov ekvivalenta nafte na dan (boe/d).”
OMV je za leto 2014 napovedal raven proizvodnje med 320.000 in 340.000 sodčkov ekvivalenta nafte na dan (boe/d), v razmerah, ki bodo izziv za poslovanje tako na področju rafiniranja kot na področju plina. Izvršni odbor predlaga za leto 2013 zvišanje dividend iz 1,20 na 1,25 evra na delnico.

Dodaj odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.