V zvezi z Evropskim parlamentom in okoljski politikami mediji največkrat sicer poročajo, ko poslanke in poslanci sprejemajo različne ukrepe in regulativo, ki ima takšen ali drugačen vpliv na življenje nas državljank in državljanov. V redakciji Razglej.se pa smo se odločili preveriti, ali se po okoljskih usmeritvah, ki jih določajo za evropsko gospodarstvo in državljane, ravnajo tudi v sami instituciji, zato smo se dogovorili za ogled stavb Evropskega parlamenta v Strasbourgu z vidika zniževanja obremenjevanja okolja in emisij toplogrednih plinov. Ta reportaža zato ne bo govorila o evropskih politikih, ampak predvsem o ekipah in infrastrukturi, ki jim omogoča delo.
Prijazna ekipa EMAS-a (Eco-Management and Audit Scheme), nam je obisk in ogled drobovja zgradb omogočila, nas popeljala na dobro uro dolg ogled naprav in instalacij, ki jih običajno evropski državljani ne vidimo, bili pa smo tudi ena prvih novinarskih ekip, ki je po besedah Ralfa Kleinschmidta, EMAS koordinatorja, sploh izrazila interes za ogled. Naši vodiči so bili upravičeno ponosni na doseženo, z veseljem pa so nam pripovedovali tudi o načrtih za naprej.
Najprej smo se zaustavili v drobovju zgradbe Louise Weiss, ki je v kompleksu Evropskega parlamenta v Strasbourgu najnovejša. V tretji kleti smo si lahko ogledali toplotne črpalke zelo velikih zmogljivosti, ki črpajo vodo z globine približno 80 metrov in s katerimi preko izmenjevalnikov toplote ogrevajo in hladijo največjo zgradbo kompleksa. Da so dimenzije toplotnih črpalk impresivne, si lahko ogledate tudi na fotografiji.

ep1

Največja in najnovejša zgradba v Strasbourgu torej za ogrevanje in hlajenje ne potrebuje virov energije iz fosilnih goriv. V zadnjem letu jim je uspelo podobno tudi v sosednji, nekoliko starejši zgradbi, kjer so prav tako vgradili najmodernejše toplotne črpalke, ki so sicer nekoliko manjše kot v sosednji zgradbi, njihova največja prednost pa je izjemno tiho delovanje.

ep2

V Evropskem parlamentu skrbijo tudi za zmanjševanje količin odpadkov, predvsem mešanih komunalnih in načrtno spodbujajo sortiranje vseh tistih, ki jih je mogoče reciklirati ali predelati. Sortirane odpadke iz parlamentarnih kleti odvažajo vsaj enkrat dnevno, v času zasedanja parlamenta, ko se število ljudi z nekaj sto poveča na več kot 4000, pa tudi večkrat dnevno. Zato so nas prostori centra v katerem se zbirajo odpadki kar malo presenetili tako po urejenosti, predvsem pa, ker v njih ni bilo zaznati posebej močnih značilnih vonjav.
ep3-300x199

Naši prijazni vodiči so nam tudi pojasnili, da v zadnjem času opažajo izrazit upad količin mešanih komunalnih odpadkov, povečujejo pa se količine nekaterih frakcij, predvsem papirja. Na naše vprašanje, ali je povečevanje količin papirja morda indikator, da gre za neracionalno porabe te surovine, so nam pojasnili, da rezerve pri porabi tega vira gotovo še so, vendar povečevanje količin pripisujejo predvsem boljšemu ločevanju odpadkov v parlamentarnih zgradbah.

ep4-300x198

Ekipa EMAS-a, v kateri je aktivno sodelovala tudi naša sogovornica Alexandra De Wael, je v zadnjih letih izvedla tudi strokovno analizo toplotnih in energetskih izgub vseh stavb evropskih investicij, ki je podlaga za investicije v zmanjševanje obremenjevanja okolja. Med potjo v pisarniške prostore, v katerih so nam predstavili še sistem senzorjev, ki v pisarnah kjer je to mogoče in racionalno omogoča samodejno prižiganje in ugašanje sijalk, so nam pojasnili, da je v teku gradnja nove zgradbe evropskih institucij v Luksemburgu, pri kateri so vse najsodobnejše ukrepe za zniževanje okoljskih vplivov vključili že pri projektiranju zgradbe. Precej zahtevnejši so podobni projekti pri starejših zgradbah, kjer je potrebno v prvi vrsti upoštevati predvsem racionalnost investicije, saj nekatere, glede na okoljske učinke, ne bi upravičevale višine finančnega vložka.
ep5-300x199

Po tem, ko smo bili eni redkih, ki smo se o tem želeli prepričati na lastne oči, lahko torej zapišemo, da evropske institucije tudi same prakticirajo politike, ki jih priporočajo ali predpisujejo evropskim državljanom in gospodarstvu.

Vili Grdadolnik

Dodaj odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.