Včeraj sta Gregor Golobič, minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, ter Darja Radić, ministrica za gospodarstvo, predstavila osnutek Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije 2011-2020.

Nova strategija, ki nadomešča staro, ki se letos izteče, strmi k cilju vzpostavitve raziskovalnega in inovacijskega sistema, ki ga bodo oblikovali različni deležniki in bo odprt svetu. Nov sistem naj bi prispeval k povečanemu znanju, omogočal dvig dodane vrednosti na zaposlenega in zagotavljal kakovostna delovna mesta in bivanjsko okolje.

V ospredje razvoja se z novo strategijo postavlja človeške vire in znanje ter inovacije. Strategija pa prav tako predvideva dvig javnih in zasebnih vlaganj za raziskave in razvoj, pri čemer naj bi le-ta do leta 2020 dosegla 3,6% BDP.

Kot sta še povedala Golobič in Radićeva, je nova strategija v primerjavi s prejšnjimi krajša, bolj nedvoumna, postavlja merljive cilje ter le-te povezuje z ukrepi, ki jih je mogoče predvideti ta trenutek. Hkrati pa navaja tudi kazalnike, s katerimi se bo lahko sledilo uspešnosti posameznega ukrepa.

Dodaj odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.