smeti

Atene so bile prvo evropsko mesto, ki je že v antiki, okoli leta 500 pred našim štetjem, poskrbelo za ravnanje z odpadki. Toda kasnejšim srednjeveškim rodovom Evropejcem je bilo malo mar za čistočo in so vse do 14. stoletja metali tako odpadke kot človeške izločke bolj ali manj kar skozi okna na ulice. Čudaško odstranjevanje odpadkov se je končalo šele z epidemijami kuge, ko so ljudje spoznali, da bi bilo morda dobro, če bi malce poskrbeli tudi za čistočo in higieno.
Evropa se je z večjimi količinami odpadkov in težavami z njihovim primernim odstranjevanjem in odlaganjem srečala ob začetku industrijske revolucije, ki je zaslužna za nastanek velikih količin tovarniških kot tudi transportnih odpadkov.


smeti mala

Tovarniške izdelke so sprva prevažali s konjskimi vpregami, vsak konj pa je dnevno izločil 10 kilogramov blata in nekaj litrov urina. Zaradi tega so se v večjih evropskih industrijskih mestih soočali s problemom, kako odstraniti na tone konjskih izločkov, ki so vsakodnevno končali na cestah. Kmalu so zato zaposlili cestne pometače in na konjske zadnjice namestili posebne vreče, ki so lovile konjske izločke. Toda kljub temu so bila vsa mesta prepolna rojev muh, ki so se pasle na živalskih izločkih.

Uporaba motornih transportnih vozil je precej omilila omenjene težave, vseeno pa so se industrijski odpadki kopičili na ogromnih grmadah. Šele v dvajsetih letih prejšnjega stoletja so se namreč domislili, da morda ne bi bilo napačno, če bi odpadke zakopavali v zemljo. Nato so se morala v naslednjih šestdesetih letih smetišča napolniti do meja svojih zmožnosti, da je prišla v uporabo ideja o recikliranju odpadnih surovin. Dandanes se reciklira približno 25 odstotkov ter skoraj polovica praznih aluminijastih pločevink in odpadnega papirja.

Dodaj odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.